Cecilio Lapresta

Cecilio Lapresta és Doctor per la Universitat de Lleida (2004). Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona (1998).

És Catedràtic de l’àrea de Sociologia de la Universitat de Lleida i Responsable del Mòdul Jean Monnet “MULTILINGUALISM AND MULTILINGUAL EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION“. També, és l’Invetigador Principal del Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya “Llengua i Educació” (2021 SGR 996).

Les seves línies d’investigació se centren en l’anàlisi de les construccions identitàries i el paper que les llengües juguen en elles, l’estudi de les actituds lingüístiques i les pautes d’aculturació dels descendents de migrats, posant especial èmfasi en com tot això reverteix en la seva integració escolar, lingüística i social.

Ha dirigit i participat en nombrosos projectes d’investigació d’àmbit autonòmic estatal i europeu, publicant els resultats en revistes de primer nivell nacional i internacional.

En la convocatòria de l’any 2007 rebé el segon Premi Nacional d’Investigació Educativa fruit del treball “Actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. Los escolares ante la diversidad lingüística y cultural”.

 

CONTACTE

Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social

Universitat de Lleida

Avda. Estudi General, 4

25001 Lleida – Espanya

Tel.: +34 973 706 604

Fax: +34 973 706 502

E-mail: cecilio.lapresta@udl.cat

 Researcher ID: K-6845-2014

Orcid ID: 0000-0002-3411-7077

logos_junts